Deze site gebruikt cookies (bekijk hier het cookiebeleid). 
Door verder te surfen, ga je ermee akkoord dat deze gebruikt worden.

Startpagina

Een zorgzame school voor elke leerling...

 

Zorg voor elke leerling :

Individualisatie en differentiatie ... elk kind heeft recht op onderwijsaangepast aan zijn kunnen.
Binnen een leerstofjaarklassensysteem houden we rekening met de mogelijkheden van elke leerlingAangepaste opdrachtencontractwerkenzworden dan aangereikt bij de instructie en verwerking van leerinhoudenen vaardigheden.

Via evaluaties en een uitgebreid leerlingvolgsysteem brengen we de vorderingen van onze leerlingen in kaart. Die vorderingen bespreken we geregeld met de ouders.
Bij lichte leermoeilijkheden schakelen we een zorgleraar in om de leerling tijdelijk te begeleiden binnen of buiten de klas te begeleiden.
Bij grotere leerproblemen vragen we externe hulp, o.a. aan CLBlogopedistGON, ...
Sterke leerlingen en hoogbegaafde leerlingen kunnen de leerstof versneld verwerken en/of leerstof krijgen op hun niveau en aan uitdagende projecten werken binnen de klimopgroep

Het zorgcontinuüm op onze school verloopt in vier fasesDeze worden hieronder beschreven :

http://www.vvkbao.be/sites/www.vvkbao.be/files/page/files/continuum.jpg?time=1425975977


De zorgvisie : 
 

Fase 0 : Brede basiszorg

Deze zorg omvat de zorg die de leerkracht geeft aan zijn leerlingen om te ontwikkelen via een krachtige leeromgevingHet is de preventieve zorg.

De leerkracht zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat en houdt rekening met verschillen tussen leerlingenHet gaat daarbij niet alleen om verschillen in culturele ensubculturele achtergrondHet heeft ook te maken met verschillen in fysieke en psychologische ontwikkeling, met verschillen in motivatieleerstijlenleervermogen entalenten. De leerlingen horen ook ruimte te krijgen om hun eigen gender-en seksuele identiteit te ontwikkelenBrede basiszorg betekent dat de leerkracht diversiteit alsmeerwaarde ziet in een krachtig leerproces.

 

Fase 1 : Verhoogde zorg

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften , is verhoogde zorg nodigEr is een nauwe samenwerking tussen ouders , CLB en school. Voor deze leerlingen wordtde onderwijsomgeving aangepastzodat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen.

De school voorziet extra zorg onder de vorm van remediërendedifferentiërendecompenserende of dispenserende maatregelenafgestemd op de specifiekeonderwijsbehoeften van de leerlingenVanuit deze behoeften wordt gezocht naar oplossingen en manieren van aanpak die kunnen gerealiseerd worden binnen dereguliere werking en omkadering van de school, en in samenwerking met de ouders en de leerling. De leerlingen krijgen extra maatregelen om het gemeenschappelijkcurriculum te kunnen volgenDeze maatregelen zijn erop gericht dat de leerlingen blijven aansluiten bij de klassengroep.

 

Fase 2 : Uitbreiding van zorg

Voor een kleiner aantal leerlingen volstaat de verhoogde zorg uit fase 1 nietTijdens MDO , gesprek met de ouders en CLB wordt afgesproken welke aanpak de beste isvoor de leerlingEr wordt een handelingsplan opgesteld , waarbij het CLB de regie voor het verloop van de handelingsgerichte diagnostiek in hand en heeft en eventuelecontacten met externen gemaakt. De school behoudt de regie van de zorg waarbij maatregelen kunnen worden genomen als compenserendispenseren en eenindividueel aangepast curriculum.

 

Fase 3 : Overstap naar school op maat

Als het zorgaanbod op school en de eventuele ondersteuning door externen onvoldoende antwoord biedt op de (gewijzigdeonderwijsbehoefte van de leerling en deleerling niet langer het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgenkan na overleg met de klassenraadouders en CLB en nadat het verslag dat toegang geeft tothet buitengewoon onderwijs werd afgeleverd, de school de inschrijving het volgende schooljaar ontbinden.D.w.z dat de leerling overstapt naar een school op maat , meteen meer specifiek aanbod.

De opmaak van een verslag houdt geen automatische overstap in naar een school voor buitengewoon onderwijs.

Verschillende scenario’s worden expliciet aangegeven in het M-decreet :

 • Studievoortgang maken op basis van een individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon onderwijsmits akkoord van de school.

 • Studievoortgang maken op basis van een individueel aangepast curriculum in een school voor buitengewoon onderwijs van het betreffende type.

 • Studievoortgang maken op basis van het gemeenschappelijk curriculum in een secundaire school voor buitengewoon onderwijs (indien voldaan aan de criteria vooropleidingsvorm 4, met name dat de inzet van paramedischsociaalmedischpsychologisch of orthopedagogisch personeel in een gespecialiseerdeonderwijsomgeving noodzakelijk is om de onderwijsdoelen te bereiken en dat de aanpassingen die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijkcurriculum te blijven mee¬nemen binnen de context van een gewone school disproportioneel zijn).

Ai... De pagina die u zocht hebben we niet gevonden.

We hebben echt overal gezocht. 

Maar we hebben wel veel verloren voorwerpen gevonden. ;-)
Vraag ernaar op het secretariaat! 

De school mag uw kind geen medicatie geven, tenzij met schriftelijke toestemming van ouders én arts. 
Hieronder kan u een formulier downloaden, waarmee u toelating kan verlenen aan de leerkrachten om medicatie toe te dienen op school.
Het formulier bestaat uit 3 delen:

 • Een gedeelte in te vullen door de ouders
 • Een gedeelte in te vullen door de dokter
 • Een gedeelte in te vullen door de school
Bijlagen:
BestandBeschrijving
Bewaar het bestand Aanvraagformulier Medicatie op school v2.pdfAanvraagformulier medicatie op school 

Voor- en naschoolse opvang kleuterschool 't Singeltje:

De voor- en nabewaking vindt plaats in de school: 

 • Voorbewaking: van 7.45 tot 8.15u
 • Nabewaking: van 15.45 tot 18.00u, behalve op woensdag.

Op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en schoolvakanties kan je terecht bij de buitenschoolse kinderopvang Rode Kubus
De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door lokaal bestuur Mortsel.

Waar? parkgebied Oude-God. Adres: Edegemsestraat 115/1

Voor wie?
Kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar

Wanneer?

 • Schoolvrije dagen en schoolvakanties van 7.30 tot 18.30 uur
 • Woensdagnamiddag van 12.00 tot 18.30 uur

Inschrijven?

1. Download het inschrijvingsformulier hier
2. Vul het inschrijvingsformulier in en breng ondertekend binnen bij de Meerminnecampus(Meerminne 6) of bezorg digitaal aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
3. Eens je dossier is opgemaakt, kan je online reserveren via de online reservatiesysteem 'i-school’

Contactgegevens?

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 0498 88 57 19 (bereikbaar vanaf 14u, op woensdag vanaf 11u)

Meer info?

Meer informatie kan je vinden op de website van Lokaal bestuur Mortsel.

 

Voor- en naschoolse opvang lagere school

Ochtendbewaking

Vanaf 08.00 u. tot 08.15 u.
We vragen hiervoor een remgeld van € 0,50 per beurt.
Na 08.15 u. is de schoolpoort voor iedereen open.

Middagbewaking, -pauze en -refter

Tijdens de speeltijden kunnen onze leerlingen water drinken. Dat mag meegebracht worden van thuis of wordt door de klastitularis ter beschikking gesteld in een beker.
Leerlingen die dagelijks blijven ineten, krijgen een vaste plaats in de refter. Toevallig blijven ineten kan ook.
De overige vrije tijd kunnen de leerlingen zich op de speelplaats ontspannen.
Remgeld + toezicht = € 0,75 per beurt.
In de winterperiode is er soep verkrijgbaar.
Het gebruik van een brooddoos is verplicht.  Graag ook voor de koek is een klein koekjesdoosje aan te raden (de koek ontdaan van papier zodat de speelplaats netjes blijft). Elke brooddoos moet voorzien zijn van naam en klas en beveiligd tegen openvallen door een sluiting of een elastiek.
Een kind dat zijn/haar lunchpakket thuis vergeten heeft, wordt geholpen.

Avondtoezicht

Er is avondtoezicht in de afdeling Rombaut Keldermansstraat tot 16.45 u.
Tijdens de avondbewaking krijgen de leerlingen de gelegenheid om hun lessen te leren en hun huiswerk te maken, daarna wordt een rustige activiteit voorzien. Dit is geen huiswerkbegeleiding.
Remgeld = € 0,75 per beurt.

Om 16.45 u. worden de kinderen die nog niet opgehaald werden naar de Buitenschoolse Kinderopvang “De Speelclub” op Fort V gebracht en kunnen daar tot 19.00 u. opgehaald worden door hun ouders.
In de school blijven geen kinderen wachten op hun ouders.
De school is niet verantwoordelijk voor ongevallen of onregelmatigheden veroorzaakt door leerlingen die zich niet in de ochtend-, middag-of avondbewaking bevinden.

Speelclub:

 • Locatie van de Speelclub: Fort V, ingang Groendienst.
 • Wanneer kan je terecht in ‘De Speelclub’?
  • Op woensdagnamiddag van 12.30 u. tot 19.00 u.
  • Op snipperdagen en tijdens de vakantie van 07.00 u. tot 19.00 u.
  • Niet tijdens de weekends en op wettelijke feestdagen.
 • Inschrijvingen en inlichtingen:

Kinderopvang en jeugddienst
Oud-gemeentehuis – Gemeenteplein te 2650 Edegem
Telefoon: 03/289.21.10
De Speelclub op Fort V tel.: 03/289.21.46

Meer info op de website van de gemeente Edegem, sectie kinderopvang.

 • Bijdragen:

Voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag 1,10 € per begonnen half uur.

Vakanties en schoolvrije dagen van de Edegemse Scholen:
hele dag (meer dan 6 uur) 13,80 EUR;
halve dag (tussen 6 en 3 uur) 6,90 EUR;
derde dag (minder dan 3 uur) 4,59 EUR.

Bij het einde van de lessen blijven de kinderen binnen de school tot de leraar met bewaking aan de poort ter plaatse is. Deze verleent het kind toestemming om de school te verlaten. Ouders halen hun kinderen bij de schoolpoort af. Ook mogen leerlingen de school verlaten onder begeleiding van een leerkracht met één van de voorziene rijen.

Rijen Rombaut Keldermansstraat

Vanuit de afdeling Rombout Keldermansstraat zijn er volgende rijen:

 • Rij I  start van op de grote speelplaats (sec.afdel.) en volgt de Rombaut Keldermansstraat tot over de Oude-Godstraat.  Ook voetgangers met fiets aan de hand kunnen hierbij aansluiten.
 • Rij II start van aan de fietspoort en volgt de Rogier van der Weydenstraat - Adrien de Gerlachestraat (oversteken aan Tony Bergmannstraat) - Omheiningslei (overzet aan Volhardingsstraat) tot over Edegemsestraat (overzet aan het kruispunt Armand Segerslei en Edmond Thieffrylaan).

 

Rijen 't Singeltje

't Singeltje: alle kinderen worden aan de school opgehaald.

De openingsuren lopen gelijk voor zowel de kleuter- als lagere school.

De school is geopend:

  voormiddag:   van 08u.30   tot 12u.05
   speeltijd:  van 10u.10  tot 10u.25
   namiddag:  van 13u.30  tot 15u.35
   speeltijd:  van 14u.25  tot 14u.40

’s Morgens en ’s middags is de speelplaats vrij toegankelijk 15 minuten voor het begin van de lessen.

 

Naam  Functie telefoon
Geert Kenens Directeur 03/440.16.21
Secretariaat (kleuter & lagere school)  Secretariaat 03/440.16.21
Lagere school Rombaut Keldermansstraat Lagere school & secretariaat (kleuter en lager) 03/440.16.21
Kleuterschool Singeltje Kleuterschool 03/440.73.23
Mick Lauwers Voorzitter oudercomité lagere school  
Koen Broos Voorzitter oudercomité kleuterschool  
Fietsenverkoop    
Olve-quiz    

 

LAGERE SCHOOL & SECRETARIAAT (kleuter en lager): ROMBAUT KELDERMANSSTRAAT

Rombaut Keldermansstraat 33
2650 Edegem
Tel: 03/440.16.21
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tijdens de schooluren kan u hier steeds voor alle info terecht op ons secretariaat.
Ingang langs Rogier Van der Weydenstraat, vlakbij de groenzone Fort V.

 

KLEUTERSCHOOL: 'T SINGELTJE

Singel 39 bis
2640 Mortsel
tel: 03/440.73.23

Contact

Lagere school & secretariaat: Rombaut Keldermansstraat

Rombaut Keldermansstraat 33
2650 Edegem
Tel: 03/440.16.21
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tijdens de schooluren kan u hier steeds voor alle info terecht op ons secretariaat.
Ingang langs Rogier Van der Weydenstraat, vlakbij de groenzone Fort V.


Grotere kaart bekijken

Kleuterschool: 't Singeltje

Singel 39 bis
2640 Mortsel
tel: 03/440.73.23


Grotere kaart bekijken