Nieuws oudercomité

Beste ouders,

hieronder vinden jullie het verslag van de laatste oudercomitévergadering.

 • Evaluatie afgelopen activiteiten:

OLVE party:

 • - Lagere opkomst dan vorig jaar. Redenen zouden kunnen zijn: veel zieken en slecht weer die avond.
 • - Hebben extra hulp gehad van leerkrachten van het middelbaar.
 • - Lessen voor volgend jaar:
  • Er was geen herinnering uitgestuurd, dus volgend jaar zeker aan denken.
  • Te weinig hulp voor opkuis, er was maar 2 man voor de hele zaal. Volgend jaar tijdig een oproep doen voor hulp ook de dag erna.
  • Optreden is een uur te laat gestart en heeft te lang geduurd, eerder het gevoel dat je naar een optreden kwam ipv een fuif. Als we nog een optreden organiseren dan moet die ten laatste om 21u30 starten en max 1.5u duren.
  • Evt data party en quiz verder uit elkaar, of tenminste de werkgroepen op te splitsen in meerdere taken.
  • De bonnetjes, kaarten en flyers werden via sponsoring gedrukt, maar die sponsoring stopt volgend jaar. Tijdig aan nieuwe sponsoring werken, alternatief is plastieken jetons laten drukken welke we kunnen hergebruiken voor meerdere activiteiten.

 

Beste ouders,

hieronder vinden jullie het verslag van de laatste oudercomitévergadering.

 

oc vergadering nagelsMetKoppen

 • Evaluatie afgelopen activiteiten:

-   We komen even terug op de vlaaienverkoop: Evi en Glenn stellen voor volgend schooljaar “cake” voor als alternatief voor de vlaaien, aangezien niet iedereen graag taart heeft. Het oudercomité heeft tijdens de vergadering van de cake geproefd, en deze werd prima bevonden.

 

 • Geplande activiteiten:

-    OLVE party (zaterdag 20/2/2016 in zaal Centrum in Edegem):

 • Er wordt aan de planning “helpende handen” gewerkt. Op dit moment zijn de late shiften nog onbemand, de eerste 3 shiften geraken vol door leerkrachten en ouders. Voor de late shiften zoeken we nog hulp.De aanvraag zal ook naar het OC van het Singeltje worden gestuurd.
 • Dominique zal ouders van het middelbaar vragen om evt te helpen.
 • Klaarzetten van de zaal op vrijdagavond v.a. 18u, coördinatie door Evi en Glenn.

- OLVE quiz, op 11 maart 2016:

 • Intussen zijn er 14 ploegen ingeschreven. Eerst zijn de ploegen van vorig jaar aangeschreven, maar nieuwe ploegen zijn zeker welkom.
 • De vragen zijn in de maak.
 • Vergadering in te plannen met Pascal, Geert, Dominique en Lidija voor de organisatie van de catering. Afrekening drank zal ook gebeuren door team catering, en niet het quizteam zelf.

- Fietsenverkoop:

 • Zondag 20 maart 2016, dit is vlak voor de paasvakantie.
 • Uitnodiging wordt meegegeven met de kinderen na de krokusvakantie.

 

 • Overzicht en planning financiën:

- Smartboard wordt besteld voor de klas van juf Sylvie (locatie RdR). Er is een verschil in prijs tussen LED verlichting of gewone lichtbron. Garantie voor een klassieke beamer komt beter uit dan de garantie voor de LED beamer. Alles weloverwogen denken we dat we geen LED beamer nemen. Zodra de LED lamp kapot is, is het toestel einde gebruik, bij de klassieke beamers kunnen de lichten (hoewel duur) vervangen worden.
Klassieke beamer (hoogteverstelbaar): wordt weerhouden als haalbaar budget.

- Voorstel verharding fietsenstalling RdR:

 • Dominique heeft 3 voorstellen voor semi-verharding van de fietsenstalling. In de kosten zitten volgende kosten: afgraven, onderlaag, boordstenen, kiezels. Opp 18 * 7m. Voorstel bekostiging: de school draagt 2000 euro bij, het oudercomité bekostigt de rest. De leden van het oudercomité zijn akkoord met deze financiële ondersteuning.
 • De offerten zullen in detail worden bekeken door de bouwheer van de school zodat een juiste keuze kan worden gemaakt. De gekozen aannemer zal gevraagd worden een plaatsbezoek te doen en te werken onder contract met vaste prijs (om niet voor verrassingen komen te staan).

- Pascal stelt voor om de verlichting aan de villa te vervangen door LED spotjes. Hij kan hiervoor zorgen. Het oudercomité gaat akkoord met budget.

 

 • Varia:

- Uitnodigingen vergaderingen oudercomité:

 • In het verleden werden deze op papier meegegeven, maar daarop kwam niet méér respons. We zullen ons dus beperken tot uitnodiging via e-mail, website en facebook. De verslagen worden nog steeds per papier naar alle ouders verspreid.

- Post op Facebook OC:

 • Er werd een krantenartikel gepost op de Facebookpagina van het OC over een cursus zelfverdediging. Aangezien er geen link was met de school, kinderen of OC is deze weggehaald zoals voorzien in de regels van de Facebookpagina.

 

- Werkgroep speelplaats RK is opgericht met de leerkrachten. Bedoeling is om de speelbeleving te verbeteren, aan te moedigen. Enkele initiatieven:

 • Spel van de maand, met de hulp van kinderen van 6e lj. Hierover zullen de kinderen info meekrijgen via de agenda, evt met oproep meenemen materiaal.
 • Spel door 6e lj waar kinderen van 1e lj aan kunnen deelnemen.
 • Ook leraar Manu van de bioklas wordt bij de werkgroep betrokken. De herinrichting van de speelplaats RK wordt verder bekeken met Manu als externe specialist/ontwerper.

 

 • Data volgende vergaderingen:
  • Maandag 14 maart, vestiging RdR om 20u15
  • Woensdag 18 mei, vestiging RK om 20u15

 

oudercomit2015 2016

Beste ouders,

wie kan je bij het oudercomité zoal aanspreken? Hier zie je alle gezichten die je graag op weg helpen... De verenigde leerkrachten, directeur en ouders samen op de foto!

Beste ouders,

hierbij vinden jullie het verslag van de laatste oudercomitévergadering.

Beste ouders,

hieronder vinden jullie het verslag van de laatste oudercomitévergadering.

Organisatie oudercomité:

 • Voorzitter: Bavo Cuypers
 • Penningmeester: Dominique Suys
 • Secretaris: Lidija Voordijk

 

Algemene info:

 • Elk verslag/communicatie wordt per brief meegegeven via de kinderen en staat ook op de schoolwebsite.
 • De Facebook groep van het oudercomité dient als aanvullend communicatiekanaal. Niet “door” de school, maar “ter ondersteuning van” de school.
 • De Schoolkalender staat op de website: http://www.olvebasis.be/site/kalender/kalender-olvebasis

en kan je koppelen aan je eigen elektronische agenda via dit adres:

https://www.google.com/calendar/ical/kalender%40olvebasis.be/public/basic.ics