Oudercomité en -vereniging

Om een doeltreffende samenwerking gezin - school te verwezenlijken in het kader van een gemeenschappelijke opvoedingstaak, is in onze school een oudervereniging actief.  Die is samengesteld uit ouders die in onze school kinderen hebben.

Voor onze drie vestigingsplaatsen vormen we twee oudercomités: één voor onze kleuterafdeling ‘t Singeltje en één voor de lagere afdelingen Rombaut Keldermansstraat en Renaat de Rudderlaan.  De oudercomités worden samengesteld op basis van vrijwillig lidmaatschap. Een voorzitter/-ster, een ondervoorzitter/-ster  en een penningmeester/-es leiden de organisatie.

De participatie van de ouders in de schoolgemeenschap heeft vooral een overleg- en ondersteunende functie op het vlak van de leer- en leefomgeving van hun kinderen:

  • op het pedagogische vlak: door deelname aan klasvergaderingen, voordrachten, individuele gesprekken tussen ouders en leerkrachten, informatie uit verslagen,...
  • op het vlak van de uitbouw van onze school: door allerlei activiteiten die ze moreel en materieel steunen.
  • op het vlak van het dagelijkse schoolleven als overlegplatform waarbij bezorgdheden en vragen van ouders aan bod kunnen komen, door het behandelen van problemen die zich kunnen stellen bij de verkeersveiligheid van de kinderen, sociale voordelen, contacten met sociale en culturele verenigingen...

 

Lees de agenda van onze volgende activiteit of vergadering. Ga naar de verslagen van de vergaderingen van het oudercomité onder downloadsectie.

Om het oudercomité van de lagere school zoveel mogelijk open te stellen voor alle ouders alsook om de communicatie van dit oudercomité bijkomend te vergemakkelijken hebben we eenfacebookfacebookgroep van en voor het oudercomité van de lagere school (voor beide vestigingsplaatsen RK & RdR) opgericht. Deze heeft enkel betrekking op de werking van dit oudercomité, niet op de activiteiten die door de school zelf georganiseerd worden. Alle schoolgerelateerde zaken zal u steeds enkel en alleen terugvinden op de website van de school zelf.
De facebookgroep is enkel een extra communicatiekanaal voor het oudercomité. Het vervangt de reeds bestaande communicatiekanalen van het oudercomité NIET. Alle nodige berichtgeving wordt in parallel nog steeds per brief of dergelijke bezorgd.

Deze nieuwe facebookgroep staat open voor alle ouders van de lagere school, niet enkel voor de leden van het huidige oudercomité.

Je kan de facebookgroep ten alle tijde terugvinden onder 'links' in de menu van deze schoolwebsite. Indien je er graag meteen naartoe gaat, kan dat door te klikken op deze link. Je dient enkel te klikken op 'Lid worden' rechtsbovenaan de groepspagina. Binnen de kortste keren word je dan effectief lid. Let wel, je dient te beschikken over een facebookprofiel om lid te kunnen worden van deze groep.

Alle ouders welkom!