Deze site gebruikt cookies (bekijk hier het cookiebeleid). 
Door verder te surfen, ga je ermee akkoord dat deze gebruikt worden.

CLB

De samenwerking tussen het Centrum Voor Leerlingbegeleiding (CLB) en onze school heeft tot doel om elk kind van nabij te volgen in zijn ontwikkelinghet tijdig ontdekken en begeleiden van leer- en gedragsproblemen, in nauwe samenwerking met de ouders.  De CLB-medewerkers staan ook graag ter beschikking voor persoonlijke problemen in verband met onderwijsgezondheidopvoeding en studieoriëntering.

Tijdens geregeld georganiseerde MDO’s wisselen klastitulariszorgleraareventueel logopediste en of bijzondere leermeester , directie en CLB-afgevaardigde informatie uit.  Elk kind heeft recht op kosteloze begeleiding.  

De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders

 • De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.  Dat is met de ouders besproken in de schoolraad.
 • Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen.  Het CLB werkt gratis en discreet.  Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

 • Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
  • de begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrummeldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.
  • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m.  besmettelijke ziekten
 • Hebben ouders bezwaar tegen een bepaalde arts van het CLBdan kan in overleg een andere arts worden aangeduid.  In dit geval moeten zij binnen de vijftien dagen, met een aangetekende brief, verzetaantekenen tegen het team Medisch Schooltoezicht op vermeld adres.  Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een arts kiezen met dezelfde bevoegdheden als de schoolarts nlspecialisatie in dejeugdgezondheidszorg.

 

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders.

 • Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school.  Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van oudersleerlingen, de school en het centrum.
 • De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingenouders en  scholen voor te stellen.  Het staat deze leerlingenouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerdaanbod in te gaan.
 • Als een leerling van school verandertbehoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordtbediend.
 • Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.
 • Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Op onderzoek: het medisch consult tijdens het schooljaar 18-19

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. De meeste onderzoeken zijn verplicht. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkelevoorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan het CLB.

 • 1ste kleuterklas
 • 2de kleuterklas
 • 1ste leerjaar lagere school
 • 6de leerjaar lagere school
 • 1ste secundair
 • 3de secundair

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven

Welke inentingen kan je krijgen? 

 • 1ste leerjaar: Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
 • 5de leerjaar: Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

 

CLB-dossier

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin noteren we alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

De CLB-medewerker kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding. Relevante informatie, die belangrijk is voor de leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB-dossier.

Het dossier inkijken?
Vanaf 12 jaar mag je kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd (een deel van ) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken. 

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag of (indien van toepassing) een kopie van het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. 
Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij , te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Daarna wordt het vernietigd.

Een klacht?

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB en vind je terug op onze website.

Vestiging Mortsel:

  Sint Benedictusstraat 14b  
  2640 Mortsel  
   03/443.90.20  
  mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingsurenelke werkdag van 09-12.30u. en van 13-16u., op maandag tot 19u.
Het is raadzaam dat u vooraf een afspraak maakt.

Bijlagen:
BestandBeschrijving
Bewaar het bestand Werking van het CLB.pdfWerking van het CLB.pdf