Deze site gebruikt cookies (bekijk hier het cookiebeleid). 
Door verder te surfen, ga je ermee akkoord dat deze gebruikt worden.

Inschrijven

Beste ouders

Nieuwe leerlingen zullen dit jaar eerst moeten aanmelden via een digitaal aanmeldingssysteem.
Aanmelden voor nieuwe leerlingen kan vanaf 1 t.e.m. 29 maart 2019. Eind april krijg je dan een 'ticket voor inschrijving', waarmee je van 6 t.e.m. 24 mei 2019 kan inschrijven in de toegewezen school.

Nieuwe kleuters voor kleuterschool 't Singeltje moeten vanaf 1 t.e.m. 29 maart 2019 aanmelden in Mortsel viawww.mortsel.be/aanmelden
Meer info vind je in deze folder van de stad Mortsel

Nieuwe leerlingen voor de lagere school Rombaut Keldermansstraat of Renaat de Rudderlaan moeten vanaf 1 t.e.m. 29 maart 2019 aanmelden in Edegem via Edegem.aanmelden.in
Meer info vind je in deze brief of  de brochure van de gemeente Edegem en de veelgestelde vragen voor gemeente Edegem.

Broers en / of zussen van leerlingen die al school lopen op onze school blijven in het nieuwe systeem genieten van een voorrangsperiode tot inschrijven binnen onze school en vestiging. 
Kleuters van de derde kleuterklas in Renaat de Rudderlaan krijgen een plekje in het eerste leerjaar van Renaat de Rudderlaan  
En kleuters van de derde kleuterklas in 't Singeltje krijgen een plekje in het eerste leerjaar van Rombaut Keldermansstraat.

Een overzicht van de capaciteiten bij aanvang van de voorrangsperiode kan u hier raadplegen. 

 Hieronder een demo van een aanmelding.

 

 


Aarzel niet om contact op te nemen met het secretariaat 03/440.16.21 met verdere vragen. 

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Breng bij inschrijving de Kids-ID of ISI+ kaart (siskaart) mee. (indien u er nog geen hebt, breng dan een uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart, het geboortepasje of het trouwboekje mee)


 

Inschrijvingen kleuterschool 't Singeltje

Broers en zussen van al ingeschreven kinderen en kinderen van personeel van de school krijgen voorrang. Informeer bij de school naar deze voorrangsperiode.
Je hebt een geldig identiteitsbewijs nodig, bijvoorbeeld de kids-ID.

Wanneer mag mijn kleuter starten op school? 

Op de eerstvolgende instapdatum nadat uw kleuter 2 jaar en 6 maanden geworden is, mag hij of zij naar de kleuterschool.
Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata.
Bereken hier de instapdatum van je kleuter.

 

Instapdata schooljaar 2018-2019

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na… 

dus vanaf…

1 maart 2016

de zomervakantie

maandag 3 september 2018

5 mei 2016

de herfstvakantie

maandag 5 november 2018

7 juli 2016

de kerstvakantie

maandag 7 januari 2019

1 augustus 2016

1 februari

vrijdag 1 februari 2019

11 september 2016

de krokusvakantie

maandag 11 maart 2019

23 oktober 2016

de paasvakantie

dinsdag 23 april 2019

3 december 2016

Hemelvaart  

maandag 3 juni 2019

Is je kindje later geboren, dan mag het pas het volgend schooljaar instappen. 

 

Instapdata schooljaar 2019-2020

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na… 

dus vanaf…

2 maart 2017

de zomervakantie

maandag 2 september 2019

4 mei 2017

de herfstvakantie

maandag 4 november 2019

6 juli 2017

de kerstvakantie

maandag 6 januari 2020

3 augustus 2017

1 februari

maandag 3 februari 2020

2 september 2017

de krokusvakantie

maandag 2 maart 2020

20 oktober 2017

de paasvakantie

maandag 20 april 2020

25 november 2017

Hemelvaart  

maandag 25 mei 2020 

Is je kindje later geboren, dan mag het pas het volgend schooljaar instappen. 

Gemengde groepen:

Kleuters in kleuterschool ’t Singeltje kunnen in gemengde groepen zitten. Dit is een groep waarbij kleuters van twee opeenvolgende leeftijden bij elkaar zitten. De indeling van deze groepen gebeurt door de kleuterjuffen in samenspraak met de directie. Ons pedagogisch project onderschrijven, betekent ook dat u hiermee akkoord gaat.

Zindelijkheid

Wij waarderen het ten zeerste indien uw kind de weg naar het toilet weet te vinden voor het naar de kleuterschool komt. Dit betekent een enorme hulp voor onze juffen van de instapklas. Ook voor uw kleuter is het veelcomfortabeler.

Februaritelling belangrijk!

1 februari blijft voor het departement onderwijs als teldatum behouden, m.a.w. kleuters ingeschreven tot en met deze datum tellen mee voor de vaststelling van het lestijdenpakket voor het volgende schooljaar. Indien uw kind voor 1 februari 2 jaar en 6 maanden is, vragen we dan ook om in te schrijven, zelfs wanneer het pas later effectief naar school komt.


 

Inschrijvingen lagere school

In september van het jaar waarin uw kind zes jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kindonderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kunnen enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.
Bij de inschrijving dient een officieel document voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (Kids-ID of SIS-kaart). Elke leerling heeft het recht op inschrijving in de school of vestigingsplaats, gekozen door zijn ouders.
Voorafgaand aan een eerste inschrijving stelt het schoolbestuur of de school de ouders en de leerling in kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. De inschrijving is geldig na instemming van de ouders met dit project en dit schoolreglement. De leerling wordt , als aan de voorwaarden voldaan wordt, ingeschreven of geweigerd op basis van de weigeringsvoorwaarden. De leerlingen worden chronologisch genoteerd, met vermelding van datum en uur, in het inschrijvingsregister. Leerlingen worden ingeschreven volgens het principe ‘Wie eerst komt, wordt eerst ingeschreven.’