Deze site gebruikt cookies (bekijk hier het cookiebeleid). 
Door verder te surfen, ga je ermee akkoord dat deze gebruikt worden.

Inschrijven

Nieuwe kleuters en leerlingen moeten vooraf aanmelden via een digitaal aanmeldingssysteem.

  • De aanmeldingen voor nieuwe kleuters/leerlingen lopen van maandag 7 maart 2022 om 09.00 uur tot vrijdag 25 maart 2022 om 12.00 uur
  • Eind april 2022 krijg je dan een 'ticket voor inschrijving', waarmee je vanaf maandag 2 mei 2022 tot vrijdag 25 mei 2022 na afspraak kan inschrijven in de toegewezen school.
  • De vrije inschrijvingen starten op 1 juni 2022.
  • Nieuwe kleuters voor kleuterschool 't Singeltje moeten aanmelden via de site van de stad Mortsel: www.mortsel.be/aanmeldenMeer info in deze brochure.
  • Nieuwe leerlingen voor de lagere school moeten aanmelden via de site van de gemeente Edegem: https://edegem.aanmeldenMeer info binnenkort in deze brochure.
  • Aarzel niet om contact op te nemen met het secretariaat (03/440.16.21) met verdere vragen. 

Een overzicht van de capaciteiten en de vrije plaatsen na de voorrangsperiode kan u hier raadplegen.
En meer info vindt u onder praktische info > inschrijven.

Ter info: Broers en / of zussen van leerlingen die al school lopen op onze school genieten van een voorrangsperiode tot inschrijven binnen onze school. En kleuters van de derde kleuterklas in 't Singeltje krijgen automatisch een plekje in het eerste leerjaar van Rombaut Keldermansstraat.

Hieronder een demo van een aanmelding.

 

 


Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Breng bij inschrijving de Kids-ID of ISI+ kaart (siskaart) mee. (indien u er nog geen hebt, breng dan een uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart, het geboortepasje of het trouwboekje mee)


 

Inschrijvingen kleuterschool 't Singeltje

Broers en zussen van al ingeschreven kinderen en kinderen van personeel van de school krijgen voorrang. Informeer bij de school naar deze voorrangsperiode.
Je hebt een geldig identiteitsbewijs nodig, bijvoorbeeld de kids-ID.

Wanneer mag mijn kleuter starten op school? 

Op de eerstvolgende instapdatum nadat uw kleuter 2 jaar en 6 maanden geworden is, mag hij of zij naar de kleuterschool.
Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata.
Bereken hier de instapdatum van je kleuter.

 

Instapdata schooljaar 2022-2023

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na… 

dus vanaf…

1 maart 2020

de zomervakantie

maandag 1 september 2022

8 mei 2020

de herfstvakantie

maandag 7 november 2022

10 juli 2020

de kerstvakantie

maandag 9 januari 2023

1 augustus 2020

1 februari

maandag 1 februari 2023

7 september 2020

de krokusvakantie

maandag 27 februari 2023

19 oktober 2020

de paasvakantie

maandag 17 april 2023

30 november 2020

Hemelvaart  

maandag 22 mei 2023 

Is je kindje later geboren, dan mag het pas het volgend schooljaar instappen. 

Gemengde groepen:

Kleuters in kleuterschool ’t Singeltje kunnen in gemengde groepen zitten. Dit is een groep waarbij kleuters van twee opeenvolgende leeftijden bij elkaar zitten. De indeling van deze groepen gebeurt door de kleuterjuffen in samenspraak met de directie. Ons pedagogisch project onderschrijven, betekent ook dat u hiermee akkoord gaat.

Zindelijkheid

Wij waarderen het ten zeerste indien uw kind de weg naar het toilet weet te vinden voor het naar de kleuterschool komt. Dit betekent een enorme hulp voor onze juffen van de instapklas. Ook voor uw kleuter is het veelcomfortabeler.

Februaritelling belangrijk!

1 februari blijft voor het departement onderwijs als teldatum behouden, m.a.w. kleuters ingeschreven tot en met deze datum tellen mee voor de vaststelling van het lestijdenpakket voor het volgende schooljaar. Indien uw kind voor 1 februari 2 jaar en 6 maanden is, vragen we dan ook om in te schrijven, zelfs wanneer het pas later effectief naar school komt.


 

Inschrijvingen lagere school

In september van het jaar waarin uw kind zes jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kindonderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kunnen enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.
Bij de inschrijving dient een officieel document voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (Kids-ID of SIS-kaart). Elke leerling heeft het recht op inschrijving in de school of vestigingsplaats, gekozen door zijn ouders.
Voorafgaand aan een eerste inschrijving stelt het schoolbestuur of de school de ouders en de leerling in kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. De inschrijving is geldig na instemming van de ouders met dit project en dit schoolreglement. De leerling wordt , als aan de voorwaarden voldaan wordt, ingeschreven of geweigerd op basis van de weigeringsvoorwaarden. De leerlingen worden chronologisch genoteerd, met vermelding van datum en uur, in het inschrijvingsregister. Leerlingen worden ingeschreven volgens het principe ‘Wie eerst komt, wordt eerst ingeschreven.’