Schooltoelagen

Aan welke voorwaarden moeten (ouders van) leerlingen in de kleuterschool enhet lager onderwijsmoetenvoldoenomvooreenstudietoelage in aanmerkingtekomen?
Hoe vraag je schooltoelage aan? Zie: http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-voor-kleuter-lager-en-secundair-onderwijs

Denkt u in aanmerking te komen voor een toelageDien dan ten laatste op 30 juni uw aanvraag in.

Als u een elektronischeidentiteitskaart met lezer of eenfederaal token hebtkunt u uw aanvraag online doen.
Online een school- of studietoelage aanvragen.

kunt u aanvraagook op papier doen. Druk het formulier af om het in te vullen en aan de afdeling Studietoelagen te bezorgen:
Aanvraagformulier school- of studietoelag

Meer info vindt u op: http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/