Leerlingenraad

Om een vlot schoolleven te realiseren krijgen onze leerlingen ook inspraak.  De klasafgevaardigden bespreken samen met enkele leraars per vestigingsplaats de voorstellen van de leerlingen: b.v. speeltijdorganisatie, speeltuigen, leesboeken,…