Deze site gebruikt cookies (bekijk hier het cookiebeleid). 
Door verder te surfen, ga je ermee akkoord dat deze gebruikt worden.

Schoolstructuur

Schoolbestuur

Ons schoolbestuur is KOBA ZuidkAnt vzw (=Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Nooitrust 4 - 2390 Malle, tel. 03/304.91.00.
Ook de andere Edegemse vrije kleuter- en lagere scholen behoren tot hetzelfde schoolbestuur.
Afgevaardigd-beheerder is dhr. Peter Nys. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de eigen begeleiding. Het volgt de visie van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs.

 

Onze OLVE-basisschool maakt deel uit van de scholengemeenschap Prins Boudewijn en bestaat uit éékleuterschool en één lagere school

Lagere school Rombout Keldermansstraat

Rombaut Keldermansstraat 33
2650 Edegem
Tel - fax: 03/440.16.21.
Website: http://www.olvebasis.be
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

hoofdschooladministratieve zetel
Gemengd lager onderwijs
ingang langs Rogier Van der Weydenstraatvlakbij de groenzone Fort V

Kleuterschool 't Singeltje

Singel 39 bis
2640 Mortsel
Tel.: 03/440.73.23

gemengd kleuteronderwijs
Rustig verscholen achter de parochiekerk van H.Bernadettemidden in de wijk Hof van Rieth
bereikbaar via de ‘witte poort’ aan Singel 39 bis of via de ‘groene poort’ aan Hof Van Riethlaan en langs dekerk

 

Schoolraad

Om medezeggenschap te bieden in het schoollevenworden de volgende geledingen vertegenwoordigd in de schoolraad:

  • de ouders,
  • het personeel,
  • de lokale gemeenschap.

Elk lid onderschrijft het opvoedingsproject van onze school.  Tijdens tenminste drie vergaderingen per schooljaar, worden onderwerpen besproken die rechtstreeks het schoolleven aanbelangen.  

De klassenraad

De klassenraad wordt gevormd door de directie en de leerkrachten van de betrokkenleerlingengroep.  Soms vragen we advies bij het CLB,...
De klassenraad:

  • evalueert de vorderingen van de leerlingen en remedieert planmatig.
  • bepaalt in welke leerlingengroep of klas een leerling wordt opgenomen.
  • beslist over zittenblijven of doorverwijzen.

Uiteraard zullen we u als ouder zoveel mogelijk betrekken bij de begeleiding van uw kind.

 

Taakverdelnig personeel

De directeur overlegt met het schoolbestuur.  Hij heeft geen lesopdracht en wordt bijgestaan met beleidsondersteunende en administratieve hulp.
Het leerkrachtenteam bestaat uit:
a.    in de afdeling Rombout Keldermansstraat: klastitularissen, een bijzondere leermeester bewegingsopvoeding, een zorgteam en een –coördinator, een ICT-coördinator.
b.    in de kleuterafdeling ‘t Singeltje: kleuterjuffen, een kinderverzorgster, een leermeester bewegingsopvoeding en een zorgleraar.
Bij aanvang  van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders de namen van de klasleraars en omkadering (Schoolinfo).